انرژی
۲۷۷ کیلو کالری
قند
۱۱/۵ گرم
چربی
۱۹ گرم
نمک
۵/۵۲ گرم
روش مصرف
درب ظرف را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.