انرژی
۳۷۰ کیلو کالری
قند
۲/۵ گرم
چربی
۱۲/۵ گرم
نمک
۳/۱۶ گرم
روش مصرف
درب ظرف را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.