انرژی
۷۳۵ کیلو کالری
قند
۲/۵ گرم
چربی
۲۸/۵ گرم
نمک
۳/۹۲ گرم
روش مصرف
درب ظرف را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.