سس (Sauce) مایعی یا چیزی شبیه به مایع است که باعث بهتر شدن و جذاب تر شدن شکل، بو و طعم یک غذا می شود و از این رو باعث راحت تر شدن هضم غذا و مفید تر شدن آن نیز می گردد. یعنی تنها کاربردی سس لذیذتر کردن و زیبایی در طراحی بشقاب های غذا نیست؛ بلکه با تهیه صحیح و آشنایی با طرز نگهداری درست از سس ها می توان از آن بعنوان یک ماده ی مفید برای سلامتی نیز نام برد. در گذشته به علت نبود خنک کننده ها برای نگهداری گوشت، مرغ و ماکیان، ماهی و غذا های دریا و در کل پختنی های مختلف، از سس و آب گوشت بعنوان ماسکی در مقابل عطر و طعم غذاهای آلوده استفاده می شد.