انرژی
۴۳۰/۲ کیلو کالری
قند
۲/۶۹ گرم
چربی
۹/۹ گرم
نمک
۱/۶ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.