انرژی
۳۱۸ کیلو کالری
قند
۲/۵۵ گرم
چربی
۱۵/۳ گرم
نمک
۲/۰۷ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.