انرژی
۴۲۰ کیلو کالری
قند
۳/۴ گرم
چربی
۲۰/۴ گرم
نمک
۲/۷۶ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.