انرژی
۳۳۸/۸۴ کیلو کالری
قند
۵/۳۳ گرم
چربی
۱۴/۵۶ گرم
نمک
۰/۰۱ گرم
روش مصرف
سلفون محافظ را باز کنید و از ساندویچ خود لذت ببرید.