انرژی
۶۵۳ کیلو کالری
قند
۱۵/۶ گرم
چربی
۳۵/۱۰ گرم
نمک
۲/۱ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.