انرژی
۴۴۳ کیلو کالری
قند
۹/۶ گرم
چربی
۲۲/۲۰ گرم
نمک
۲/۱ گرم
روش مصرف
پوشش کاغذی را برداشت سپس درپوش آلومینیومی را جدا کرده و بعد از آن در مایکروویو قرار داده تا گرم شود.