فَست فود (Fast food) یا غذای فوری یا غذای سریع عنوانی است که برای غذاهایی که به سرعت طبخ و آماده میشوند به کار می رود. یک وعده غذایی بسته‌ بندی شده سرد است که معمولاً به اندازه مناسب برای یک نفر تهیه می‌شود و تنها نیاز به آماده سازی و طبخ اندک یا گرم کردن دارند. فست فود در مورد غذاهای خانگی به کار نمیرود. بلکه بیش تر اشاره به غذاهایی میکند که در رستورانها تهیه میشوند. در زمان هایی که افراد وقتی برای غذا درست کردن ندارند بسیار کاربردی است و می توانند با کمترین زمان یک وعده غذایی خوب و خوشمزه را برای خود مهیا کنند.